Här finner du länkar till specifikationsblad och instruktionsmanualer

för våra skivare, skanners och program.

(Se även "Dokumentation 2" strax ovanför den här sidan)

Det är en stor fördel att dokumentationen alltid är senaste version. Nedladdning från nätet garanterar detta. Du laddar ned önskad dokument genom att klicka på raden till höger om den numrerade titel.

1.  Datablad TSC modell TC300 termotransfer-skrivare

https://www.tscprinters.com/EN/DownloadFile/readpdf/support/6335/TSC_TC_Series_NAVY_datasheet_EMEA-EN_20201006.pdf?file_type=0

2.  Datablad Zebra modell GX430t termotransfer-skrivare

https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/product/Printers/Desktop%20Printers/G-Series%20GX%20Desktop%20Printers/GENERAL/gx420-gx430-tech-specs.pdf

3. Zebra Designer 3 broschyr https://www.zebra.com/content/dam/zebra_new_ia/en-us/solutions-verticals/product/Software/Printer%20Software/Link-OS/zebradesigner-software/fact-sheet/zebra-designer-fact-sheet-en-us.pdf