5. Opticon OPN3002n mini-skanner parning med iPhone https://www.youtube.com/watch?v=oKUA_aXAl78

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.