Vi kan ge dig internet-support på två sätt:
Genom rutinen "Snabbhjälp" eller via programmet "Zoom"

A1.  Rutinen Snabbhjälp hittar du i Tillbehör för Windows 10. Ikonen ser ut som i den övre bilden härnedanför.
A2. När du klickar på ikonen, visas skärmen i den nedre bilden.
A3.  I skärmen visas hur man upprättar Snabbhjälp-sessionen, som gör att "Hjälparen" kan komma in i din skärm via internet.
A4. För kommunikation via Snabbhjälp måste man ha telefon-kontakt med varandra.

B1Vår internet-support kan även ges via mötes-programmet "Zoom"
Fördelen med Zoom är att man får bild- och röst-kommunikation via porgrammet. För det måste man ha en kamera och en "head-set" kopplad till PC'n. Många skärmar har kamera och mikrofon inbyggda nu för tiden.
B2.  Om du inte har installerat Zoom tidigare, börjar du med att klicka på www.zoom.us/download/  Därefter klickar du på "Download" och installationsfilen ZoomInstaller.exe visas i din skärm. Klicka på filnamnet
för att starta installationen av Zoom programmet .
B3.  En bra sida på Youtube, där tillvägagångs sättet förklaras hittar du genom att klicka på:
https://www.youtube.com/watch?v=uJTk-ZHX0YY
Han som förklarar hur man gör är fåordig och kunnig...

OBS! Om din beställning gäller support eller utbildning, som inte har anknytning till av KaCe Jewel såld eller installerad hårdvara eller programvara, debiterar vi kr 600:- per timme.
Vi hjälper er gärna, men måste begära ersättning för tidskrävande insatser.
Vårt tel nr för support är 0708 321324

Intern sida