Vi ger dig internet-support med rutinen "Snabbhjälp"

1.  Rutinen Snabbhjälp hittar du i Tillbehör för Windows 10. Ikonen ser ut som i den övre bilden härnedanför.
2.  När du klickar på ikonen, visas skärmen i bilden nedanför.
3.  I bilden visas hur man upprättar Snabbhjälp-sessionen, som gör att vi kan komma in i din skärm via internet.
4.  För kommunikation via Snabbhjälp måste vi ha telefon-kontakt med varandra.

Vårt tel nr för support är 0708 321324

Intern sida